• مصاحبه با آیت الله سیدحسین شمس درباره آیت الله سیدمحمدهادی میلانی

    مصاحبه با آیت الله سیدحسین شمس درباره آیت الله سیدمحمدهادی میلانی

    آیت الله سیدحسین شمس که یکی از سه شاگرد خاص و مورد عنایت خاص استادشان مرحوم آیت الله سیدمحمدهادی میلانی ره، بوده اند، در این مصاحبه نکاتی درمورد استاد بیان می کنند.  

  • شاهدغدير/آیت الله محمد حسین اصفهانی

    شاهدغدير/آیت الله محمد حسین اصفهانی