• آیت الله شمس خراسانی استاد عملی اخلاق و به تمام معنا دنیا گریز بود

    آیت الله شمس خراسانی استاد عملی اخلاق و به تمام معنا دنیا گریز بود

    گفت و گویی با حجت الاسلام و المسلمین عباس ظهیری