• نگاهی به نشر آثار شیعی

    نگاهی به نشر آثار شیعی

    گفت وگوی شفقنا با سیدکاظم شمس

  • معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: زنگ خطر برای نشر حوزه دین به صدا درآمده است

    معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: زنگ خطر برای نشر حوزه دین به صدا درآمده است

    ناشران مطرح استان قم در حضور معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مشکلات و دغدغه های حوزه نشر را مطرح کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، دکتر سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز با سفر ب