• پیام تسلیت آیة الله حسینی گرگانی در پی رحلت آیة الله شمس خراسانی

    پیام تسلیت آیة الله حسینی گرگانی در پی رحلت آیة الله شمس خراسانی

    درپی ارتحال ایت الله معظم سیدحسین شمس خراسانی، ایت الله ميرتقي حسيني گرگاني که از شاگردان درس معظم له بودند طی پیامی تسلیت گفت