• دکتر بلخاری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:  هنر شیعی به نسل های آینده انتقال پیدا کند

  دکتر بلخاری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: هنر شیعی به نسل های آینده انتقال پیدا کند

  چکیده:  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر این که باید در تبیین بنیان های نظری، تدوین و تبیین مکتب شیعی تلاش های تفصیلی صورت گیرد، اظهار داشت: در فرهنگ اسلامی و شیعی چون امام قرآن ناطق است و تأویل حقیقی آن از معصوم پرسیده می شود نسبت تمایز بین نار و

 • مجموعه پوستر درمورد اهل بیت علیهم السلام

  مجموعه پوستر درمورد اهل بیت علیهم السلام

  مجموعه ای از موسسه هنر فاخر شیعی

 • عید سعید غدیر، عید اکمال دین مبارک، هدیه ای از استاد نجابتی (موسسه هنر شیعی)

  عید سعید غدیر، عید اکمال دین مبارک، هدیه ای از استاد نجابتی (موسسه هنر شیعی)

    هو الهادی صحرا به صحرا باد و طوفان موج مي زد آنجا بيابان در بيابان موج مي زد با پشته هاي ماسه ي در شن نهفته مغرور تر از قلّه ي در ابر خفته کوهان به کوهان اشتران کوه جاري سُم بر زمين مي کوفت باد نو بهاري روي ترک هاي زمين خشک ريشه خورشيد مي با