• دانشگاه وقتی اسلامی می‌شود که دانشش اسلامی باشد

    دانشگاه وقتی اسلامی می‌شود که دانشش اسلامی باشد

    آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در نشست «آینده فلسفه در ایران»