• اطلس اندیشۀ معاصر عرب

    اطلس اندیشۀ معاصر عرب

    اطلس اندیشه معاصر عرب؛ جریان‌شناسی فکری و مطالعاتی جهان معاصر عرب، حاصل پژوهش حسن علی‌پوروحید، با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام، توسط شرکت چاپ و نشر بین‌الملل منتشر شد.

  • نگاهی فقهی و حقوقی به رابطه والدین و فرزندان

    نگاهی فقهی و حقوقی به رابطه والدین و فرزندان

    بازنشر کتابی در مورد حقوق کودک