• رده سنی، سطح تحصیلات و وضعیت شغلی نمایندگان منتخب مجلس دهم

    رده سنی، سطح تحصیلات و وضعیت شغلی نمایندگان منتخب مجلس دهم

    ترکیب سنی و وضعیت شغلی نمایندگانی که راهی خانه آینده ملت کرده‌اند، جالب توجه باشد