• حریم الهی

  حریم الهی

  یادداشتی از مدیرمسئول

 • حجاب امری اجتماعی، با امکان قانون‌گذاری

  حجاب امری اجتماعی، با امکان قانون‌گذاری

  نوشتاری ازاستادسیدضیاء مرتضوی

 • دخالت در مسئله حجاب حق دولت اسلامی است

  دخالت در مسئله حجاب حق دولت اسلامی است

  گزارشی از یک نشست علمی

 • الگوسازی‌ مثبت برای تبلیغ و ترویج حجاب

  الگوسازی‌ مثبت برای تبلیغ و ترویج حجاب

  دکتر اشرف جناتی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عضو شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به دیدگاه‌های مختلف نسبت به موضوع حجاب و عفاف گفت: در مقطع فعلی، بی توجهی مسؤولان نسبت به مساله بد حجابی و رها کردن آن، منجر به بی حجابی و حتی عریانی از

 • گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره حجاب

  گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره حجاب

  حجاب شرعی برای ۳۵ درصد افراد جامعه ارزشمند است

 • آیت اله جوادی آملی: دلیلی بر منع مرجعیت زن برای زنان دیگر نیست

  آیت اله جوادی آملی: دلیلی بر منع مرجعیت زن برای زنان دیگر نیست

  راهی که زن به حدّ صاحب جواهر یا شیخ انصاری برسد باز است؛ هیچ کمالی مشروط به ذکورت یا ممنوع به انوثت نیست که زن نباید این را داشته باشد حتی جریان مرجعیت.