• نگاهی به کتاب عصر حیرت و سه نقد برآن

    نگاهی به کتاب عصر حیرت و سه نقد برآن

    کتاب «عصر حیرت؛ جستاری کلامی پیرامون حکمرانی فقهی و تمدن سازی دینی در عصر غیبت و سیطره مدرنیته» به قلم مهدی نصیری منتشر شد

  • آثار منفی تعطیل کردن تفکر فلسفی

    آثار منفی تعطیل کردن تفکر فلسفی

    حضرت آیت‌الله سبحانی در فصل پنجم رساله «الدراسات الفلسفیه بین الرفض و‌القبول» به این بحث پرداخته اند