• ادیان در خدمت انسان

    ادیان در خدمت انسان

    سخنرانی امام موسی صدر در کلیسای کبوشیین بیروت

  • انتشار نشریه الکترونیک انسان

    انتشار نشریه الکترونیک انسان

    اولین شماره این نشریه پاییز 1395 وبا پرونده ویژه دروغ از طرف شفقنا ، پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه،  منتشر شد