• نگاهی به کتاب الگوی سیره پژوهی و اندیشه‌های اسلامی

    نگاهی به کتاب الگوی سیره پژوهی و اندیشه‌های اسلامی

    کتاب «الگوی سیره پژوهی و اندیشه‌های اسلامی در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوها» می‌تواند مقدمه‌ای بر مطالعه آثار سیدجعفر مرتضی عاملی باشد