• تعداد سایت های کره زمین چقدر است؟

    تعداد سایت های کره زمین چقدر است؟

    چکیده: شاید سوال شما نیز باشد! ولی اینکه بتوانید حدس بزنید چند وب سایت وجود دارد، به نظر کمی سخت است.    وبلاگ «ال نت» نوشت: طبق گفته های netcraft، هم اکنون بیش از 644,275,754 وب سایت فعال وجود دارند! مسئله جالب تر، رشد سر سام آور تعداد آن هاست، به ط