• تغییر و تحول در نظام آموزشی حوزه‌های علمیه

    تغییر و تحول در نظام آموزشی حوزه‌های علمیه

    تغییرات مصوب شورای عالی برای فقه و اصول سطوح عالی حوزه‌های علمیه

  • آسیب شناسی نظام آموزش و ارزشیابی در حوزه

    آسیب شناسی نظام آموزش و ارزشیابی در حوزه

    رضا تاران: آسیب شناسی نظام آموزش و ارزشیابی در حوزه درتنها گفت‌وگویی که از مرحوم استاد مسلم قلی‌پور به یادگار ماند مرحوم استاد مسلم قلی پور گیلانی در بین طلاب محبوب بود و خیلی ها دوست داشتند درباره ایشان بیشتر بدانند.