• فعالیت 11 هزار و ۹۰۰ رسانه دارای مجوز در کشور

    فعالیت 11 هزار و ۹۰۰ رسانه دارای مجوز در کشور

    گزارش معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری

  • توجه به سنجه‌های کیفی و حذف نشریات فاقد کیفیت فنی و حرفه‌ای

    توجه به سنجه‌های کیفی و حذف نشریات فاقد کیفیت فنی و حرفه‌ای

    دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به معاونت مطبوعاتی در دریافت‌کنندگان یارانه‌ها و حمایت‌ها