• فراخوان دومین جایزه «کتاب تاریخ انقلاب اسلامی»

    فراخوان دومین جایزه «کتاب تاریخ انقلاب اسلامی»

    فراخوان دومین جایزه «کتاب تاریخ انقلاب اسلامی» با بخش ویژه مقالات تاریخی با رویکرد نقد دوران پهلوی (۱۳۹۸-۱۳۹۹) منتشر شد.