• نگاهی به کتاب عصر حیرت و سه نقد برآن

    نگاهی به کتاب عصر حیرت و سه نقد برآن

    کتاب «عصر حیرت؛ جستاری کلامی پیرامون حکمرانی فقهی و تمدن سازی دینی در عصر غیبت و سیطره مدرنیته» به قلم مهدی نصیری منتشر شد

  • انتشار کتاب سودای تفکیک و نگاهی به نقدهای آن

    انتشار کتاب سودای تفکیک و نگاهی به نقدهای آن

    جستارهایی در سنت فکری، روش‌شناسی و شخصیت‌های مکتب تفکیک