• فعالیت 11 هزار و ۹۰۰ رسانه دارای مجوز در کشور

    فعالیت 11 هزار و ۹۰۰ رسانه دارای مجوز در کشور

    گزارش معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری

  • صدور مجوز 50 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی

    صدور مجوز 50 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی

    در جلسه مورخ 18/9/92 هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 50 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مجوز انتشار دریافت کردند. به گزارش دبیرخانه هیأت نظارت برمطبوعات در این جلسه با تقاضای اخذ پروانه انتشار روز