• بازسازی منابع تاریخی مفقود شیعه

    بازسازی منابع تاریخی مفقود شیعه

    بازسازی منابع تاریخی مفقود شیعه برای اولین بار در ایران و جهان عرب

  • میراث مکتوب عاشورا

    میراث مکتوب عاشورا

    گزارشی از سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتررسول جعفریان در خانه اندیشمندان علوم انسانی در شب هشتم محرم (16 شهریور 1398)