• نگاهی به کتاب الگوی سیره پژوهی و اندیشه‌های اسلامی

    نگاهی به کتاب الگوی سیره پژوهی و اندیشه‌های اسلامی

    کتاب «الگوی سیره پژوهی و اندیشه‌های اسلامی در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوها» می‌تواند مقدمه‌ای بر مطالعه آثار سیدجعفر مرتضی عاملی باشد

  • روحانیون شهیری که درسال98درگذشتند

    روحانیون شهیری که درسال98درگذشتند

    برخی از سرشناسان حوزه و روحانیت نیز در سال گذشته رخ در نقاب خاک کشیدند