• از روش ها و رفتارهایی که شایسته قداست مجالس عزاداری نیست، پرهیز شود

    از روش ها و رفتارهایی که شایسته قداست مجالس عزاداری نیست، پرهیز شود

    توصیه‌های آیت‌الله سیستانی به مبلغان و سخنرانان ماه محرم