• الگوسازی‌ مثبت برای تبلیغ و ترویج حجاب

    الگوسازی‌ مثبت برای تبلیغ و ترویج حجاب

    دکتر اشرف جناتی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عضو شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به دیدگاه‌های مختلف نسبت به موضوع حجاب و عفاف گفت: در مقطع فعلی، بی توجهی مسؤولان نسبت به مساله بد حجابی و رها کردن آن، منجر به بی حجابی و حتی عریانی از

  • انکار و انزجار از منکر وظیفه ای همگانی

    انکار و انزجار از منکر وظیفه ای همگانی

    انزجار از منکر، نباید در میان مردم کم رنگ شود. در این فضا، هم نوایی با رمی جناب دکتر رفیعی، منصفانه نیست، یادداشتی از دکتر اشرف جناتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان