• نگاهی به کتاب عصر حیرت و سه نقد برآن

    نگاهی به کتاب عصر حیرت و سه نقد برآن

    کتاب «عصر حیرت؛ جستاری کلامی پیرامون حکمرانی فقهی و تمدن سازی دینی در عصر غیبت و سیطره مدرنیته» به قلم مهدی نصیری منتشر شد

  • نسبت جریان آیت الله مصباح با انجمن حجتیه به روایت محتشمی پور

    نسبت جریان آیت الله مصباح با انجمن حجتیه به روایت محتشمی پور

    در هشت سالي كه آقاي احمدي‌نژاد بود زمينه نفوذ در درون اركان نظام براي انجمن حجتيه، جريان آقاي مصباح، مقدس‌نماها ومداح‌ها در همه سطوح فراهم بود. خيلي راحت اينها آمدند حتي استخدام شدند، استخدام‌هاي وسيع در سطح دستگاه‌هاي مختلف كشور و آزادي مطلق داشتند و هر