• چاپ نخست از جلد دوم كتاب «ترجمه مباني تكملة‌المنهاج» تاليف آيت‌الله العظمي سيدابوالقاسم خوئي با ترجمه عليرضا سعيد، همراه با ديباچه‌اي از مرحوم آيت‌الله عباسعلي عميد زنجاني، از سوي انتشارات خرسندي منتشر شد.

  چاپ نخست از جلد دوم كتاب «ترجمه مباني تكملة‌المنهاج» تاليف آيت‌الله العظمي سيدابوالقاسم خوئي با ترجمه عليرضا سعيد، همراه با ديباچه‌اي از مرحوم آيت‌الله عباسعلي عميد زنجاني، از سوي انتشارات خرسندي منتشر شد.

  چاپ نخست از جلد دوم كتاب «ترجمه مباني تكملة‌المنهاج» تاليف آيت‌الله العظمي سيدابوالقاسم خوئي با ترجمه عليرضا سعيد، همراه با ديباچه‌اي از مرحوم آيت‌الله عباسعلي عميد زنجاني، از سوي انتشارات خرسندي منتشر و روانه بازار نشر شد. اين كتاب حاوي عمده‌ترين ادله فق

 • ترجمه كتاب «مباني تكملة المنهاج»آيت‌الله سيدابوالقاسم خويي،«عليرضا سعيد» ترجمه اين اثر را انجام داده با ديباچه‌اي از «آيت‌الله عباسعلي عميدزنجاني»منتشر شده

  ترجمه كتاب «مباني تكملة المنهاج»آيت‌الله سيدابوالقاسم خويي،«عليرضا سعيد» ترجمه اين اثر را انجام داده با ديباچه‌اي از «آيت‌الله عباسعلي عميدزنجاني»منتشر شده

 • آثار منتشر نشده آيت‌الله عميدزنجاني به زودي منتشر مي‌شوند

  آثار منتشر نشده آيت‌الله عميدزنجاني به زودي منتشر مي‌شوند

 • باگرامیداشت آیت‌الله عمید زنجانی،همایش فقه سیاسی و نظام‌سازی اسلامی در دانشگاه تهران

  باگرامیداشت آیت‌الله عمید زنجانی،همایش فقه سیاسی و نظام‌سازی اسلامی در دانشگاه تهران

 • حجت‌الاسلام مهاجرنیا: ویژگی بارز و علمی آیت‌الله عمید زنجانی این بود که در پی نظام‌‌سازی فقه سیاسی بود

  حجت‌الاسلام مهاجرنیا: ویژگی بارز و علمی آیت‌الله عمید زنجانی این بود که در پی نظام‌‌سازی فقه سیاسی بود