• معرفی موضوعات و اولویت های پژوهشی در علوم اسلامی

    معرفی موضوعات و اولویت های پژوهشی در علوم اسلامی

    تهیه معاونت پژوهش حوزه های علمیه

  • فراخوان بیست و دومین همایش کتاب سال حوزه

    فراخوان بیست و دومین همایش کتاب سال حوزه

    معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه برگزار می‌کند