• نقد و بررسی کتاب مدارس فکری حوزه علمیه نجف

  نقد و بررسی کتاب مدارس فکری حوزه علمیه نجف

  جلسه‌ی نقد و بررسی جدیدترین اثر آقای دکتر عبدالوهاب فراتی با عنوان «مدارس فکری حوزه علمیه نجف و نسبت آن‌ها با اندیشه انقلاب اسلامی» به همت «دفتر تاریخ شفاهی حوزه» و «سایت مباحثات» برگزار شد.

 • نگاهی به کتاب روحانیت و سیاست

  نگاهی به کتاب روحانیت و سیاست

  چکیده: کتاب «روحانیت و سیاست؛ مسائل و پیامدها» در پنج فصل به موضوع «آسیب شناسی روحانیت و سیاست» می‌پردازد. کلیات و تمهیدات نظری، روحانیت؛ وظایف و کارکردها، تجربه مشارکت روحانیت در قدرت، روحانیت و تصدی‌گری سیاسی و الگوی روابط روحانیت و حکومت اسلامی عناوین

 • محو استضعاف فکری مهمترین هدف دولت نبوی /  گفتگو با دکتر عبدالوهاب فراتی و دکتر محمد ستوده

  محو استضعاف فکری مهمترین هدف دولت نبوی / گفتگو با دکتر عبدالوهاب فراتی و دکتر محمد ستوده

  چکیده: بررسی سیاستهای خارجی دولت نبوی و تطبیق آن با مسایل روز و سیاستهای دولت اسلامی در حال حاضر می تواند از آن جهت اهمیت یابد که دولت اسلامی از آن روی که داعیه دار اجرای سیاستهای دولت نبوی است باید در همه عرصه های مختلف از الگوی دولت اصیل اسلامی پیروی کن