• دانشگاه وقتی اسلامی می‌شود که دانشش اسلامی باشد

    دانشگاه وقتی اسلامی می‌شود که دانشش اسلامی باشد

    آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در نشست «آینده فلسفه در ایران»

  • گزارشی از نسیم نامعتدل تغییر در رشته‌های علوم انسانی؛ حذف فلسفه و روان‌‌شناسی از کارشناسی

    گزارشی از نسیم نامعتدل تغییر در رشته‌های علوم انسانی؛ حذف فلسفه و روان‌‌شناسی از کارشناسی

    گفته می‌شود در حال حاضر 34 رشته در حوزه علوم انسانی از زبان‌های خارجی گرفته تا رشته هایی چون حقوق، جامعه شناسی و تعلیم و تربیت وجود دارد که شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی معتقد است برخی از برنامه‌های مربوط به این رشته‌ها در حال حاضر مورد نیاز نیست که بای